Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

مقررات بسیج

قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش آموزی - مصوب 9/2/1375

ماده واحده ـ به منظور جذب آموزش و سازماندهی دانش ‌آموزان مدارس کشور در ارتش بیست میلیونی و ایجاد روحیه ‌همیاری‌ ، مسیولیت ‌پذیری و آمادگی دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و بسط فرهنگ و تفکر بسیجی ‌، واحدهای پویندگان و پیشگامان بسیج دانش ‌آموزی به ترتیب در مدارس راهنمایی و متوسطه پسرانه و دخترانه کشور توسط نیروی مقاومت بسیج‌ سپاه با هماهنگی و پشتیبانی وزارت آموزش‌ و پرورش تشکیل می‌گردد.

تبصره 1 ـ در مدارس ابتدایی بر حسب شرایط و آمادگی دانش‌آموزان واحدهای امیدان بسیج دانش‌آموزی با سازماندهی و علایم مناسب با شرایط سنی آنها تشکیل می‌گردد.

تبصره 2 ـ کلیه برنامه‌های امیدان‌، پویندگان و پیشگامان بسیج دانش ‌آموزی با حفظ درجات مصوب بسیج و تعیین سطوح‌ سه‌گانه در هر درجه مناسب با مقطع تحصیلی و در عضویت ‌های عادی و فعال و ویژه انجام می‌شود.
تبصره 3 ـ شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش ‌آموزی به منظور هماهنگی لازم و پشتیبانی موثر از تشکیل‌، توسعه  وتقویت فعالیت ‌های بسیج دانش ‌آموزی و آموزش آمادگی دفاعی مدارس با ترکیب اعضا ذیل تشکیل می‌شود:

ـ وزیر آموزش‌ و پرورش به عنوان رییس شورا.

ـ فرماندهی نیروی مقاومت بسیج سپاه‌.

ـنمایندگی ولی‌فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه‌.

ـ معاون پرورشی وزیر آموزش ‌و پرورش‌.

ـ مسیول بسیج دانش‌آموزی نیروی مقاومت بسیج سپاه به عنوان دبیر شورا.

ـ یکی از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش‌.

ـ مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش‌.

تبصره 4 ـ به منظور پیگیری مصوبات شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش ‌آموزی و نظارت بر عملکرد ستادهای ‌استان‌ها و کمیته‌های تخصصی ‌، ستاد اجرایی بسیج دانش‌آموزی با ترکیب دو نماینده از سوی وزیر و معاونت پرورشی‌وزارت آموزش ‌و پرورش و دو نماینده از سوی فرماندهی و نمایندگی ولی ‌فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه تشکیل می‌شود.

تبصره 5 ـ وزارتخانه ‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش ‌و پرورش مکلفند اعتبار مورد نیاز اجرایی این قانون را درسال 1375 از محل ردیف تقویت بنیه دفاعی (503041) نیروهای مسلح و سرانه بسیج دانش‌آموزی تأمین و برای سال‌های ‌بعد در حدود امکانات عمل نمایند.

تبصره 6 ـ کلیه موسسات دولتی و نهادها، ضمن همکاری و حمایت از فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی تلاش نمایند در مواردلزوم برای مشارکت داوطلبانه دانش‌آموزان به طور سازمان یافته در برنامه‌های مربوطه از طریق بسیج دانش‌آموزی اقدام‌نمایند.

تبصره 7 ـ هشتم آبان ماه‌، سالروز شهادت اسوه دانش‌آموزان انقلاب اسلامی‌، دانش‌آموز بسیجی‌، شهید محمد حسین‌فهمیده به عنوان روز بسیج دانش آموزی تعیین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل‌نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یک ‌هزار و سیصد و هفتاد و پنچ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است‌.