Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

مقررات ارتش

بخش دوم ـ هدف‌های نظامی‌

ماده 5 ـ هدف‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

الف ـ حفظ استقلال‌ ، تمامیت‌ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران‌.

ب ـ حفظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو کشور در دریای خزر ، خلیج فارس‌ ، دریای عمان‌ ، رودخانه‌ها ومعادن‌.

ج ـ یاری به ملل مسلمان یا مستضعف غیر معارض با اسلام در جهت دفاع از سرزمینهای مورد تهدید یا اشغال نیروهای‌متجاوز در صورت در خواست ملل مزبور.