Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

مقررات عمومی

لایحه قانونی هزینه کفن و دفن پرسنل‌ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌ - مصوب 25/4/1359

ماده واحده ـ به وراث کلیه پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شاغل یا بازنشسته اعم از کادر ثابت یا وظیفه که‌ حین انجام وظیفه فوت نمایند، مبلغی معادل دویست برابر ضریب واحد حقوقی جهت هزینه کفن و دفن پرداخت خواهدشد.

شورای انقلاب اسلامی ایران‌

مقررات نظام وظیفه

فصل دوم ـ احضار برای دوره ضرورت‌

ماده 17 ـ در مواقع ضروری ممکن است بنا به مقتضیات یا پیشنهاد شورای عالی دفاع و فرمان فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران (مقام رهبری‌) مشمولین وظیفه عمومی دوره ‌ضرورت بیش از دو سال به خدمت ادامه داده و یا قبل از خاتمه دوسال از خدمت مرخص شوند که در صورت اول به میزان دو برابرخدمت اضافی از ادوار خدمت آنان در دوره‌های احتیاط و ذخیره‌ کسر می‌شود.
ماده 18 ـ به وضع مشمولان خدمت وظیفه عمومی یکسال قبل ازاعزام به خدمت دوره ضرورت یعنی در سالی که مشمولان در آن ‌سال وارد سن 19 سالگی می‌شوند رسیدگی خواهد شد.

ماده 19 ـ کسانی که به سن 19 سالگی می‌رسند پس از انتشار آگهی ‌احضار موظفند برای روشن نمودن وضع مشمولیتشان به سازمان‌ وظیفه عمومی محل تولد مراجعه و خود را معرفی نمایند و درصورتی که در خارج از محل تولد اقامت داشته باشند می‌توانند به ‌سازمان وظیفه عمومی محل اقامت خود مراجعه کنند.

مشمولان مقیم خارج از کشور باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود و درصورت نبودن آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.

ماده 20 ـ اداره ثبت احوال هر محل مکلف است صورت اسامی‌ متولدین ذکور شهرستان یا بخشهای حوزه مأموریت خود را که درسال بعد باید به وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود، به طورتفکیک در 4 نسخه تهیه و تا اول آذرماه هر سال به مراجعی که برای‌رسیدگی به امر وظیفه عمومی تعیین شده و یا خواهد شد تسلیم‌ کند.

مقررات بسیج

قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش آموزی - مصوب 9/2/1375

ماده واحده ـ به منظور جذب آموزش و سازماندهی دانش ‌آموزان مدارس کشور در ارتش بیست میلیونی و ایجاد روحیه ‌همیاری‌ ، مسیولیت ‌پذیری و آمادگی دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و بسط فرهنگ و تفکر بسیجی ‌، واحدهای پویندگان و پیشگامان بسیج دانش ‌آموزی به ترتیب در مدارس راهنمایی و متوسطه پسرانه و دخترانه کشور توسط نیروی مقاومت بسیج‌ سپاه با هماهنگی و پشتیبانی وزارت آموزش‌ و پرورش تشکیل می‌گردد.

تبصره 1 ـ در مدارس ابتدایی بر حسب شرایط و آمادگی دانش‌آموزان واحدهای امیدان بسیج دانش‌آموزی با سازماندهی و علایم مناسب با شرایط سنی آنها تشکیل می‌گردد.

تبصره 2 ـ کلیه برنامه‌های امیدان‌، پویندگان و پیشگامان بسیج دانش ‌آموزی با حفظ درجات مصوب بسیج و تعیین سطوح‌ سه‌گانه در هر درجه مناسب با مقطع تحصیلی و در عضویت ‌های عادی و فعال و ویژه انجام می‌شود.
تبصره 3 ـ شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش ‌آموزی به منظور هماهنگی لازم و پشتیبانی موثر از تشکیل‌، توسعه  وتقویت فعالیت ‌های بسیج دانش ‌آموزی و آموزش آمادگی دفاعی مدارس با ترکیب اعضا ذیل تشکیل می‌شود:

ـ وزیر آموزش‌ و پرورش به عنوان رییس شورا.

ـ فرماندهی نیروی مقاومت بسیج سپاه‌.

ـنمایندگی ولی‌فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه‌.

ـ معاون پرورشی وزیر آموزش ‌و پرورش‌.

ـ مسیول بسیج دانش‌آموزی نیروی مقاومت بسیج سپاه به عنوان دبیر شورا.

ـ یکی از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش‌.

ـ مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش‌.

تبصره 4 ـ به منظور پیگیری مصوبات شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش ‌آموزی و نظارت بر عملکرد ستادهای ‌استان‌ها و کمیته‌های تخصصی ‌، ستاد اجرایی بسیج دانش‌آموزی با ترکیب دو نماینده از سوی وزیر و معاونت پرورشی‌وزارت آموزش ‌و پرورش و دو نماینده از سوی فرماندهی و نمایندگی ولی ‌فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه تشکیل می‌شود.

تبصره 5 ـ وزارتخانه ‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش ‌و پرورش مکلفند اعتبار مورد نیاز اجرایی این قانون را درسال 1375 از محل ردیف تقویت بنیه دفاعی (503041) نیروهای مسلح و سرانه بسیج دانش‌آموزی تأمین و برای سال‌های ‌بعد در حدود امکانات عمل نمایند.

تبصره 6 ـ کلیه موسسات دولتی و نهادها، ضمن همکاری و حمایت از فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی تلاش نمایند در مواردلزوم برای مشارکت داوطلبانه دانش‌آموزان به طور سازمان یافته در برنامه‌های مربوطه از طریق بسیج دانش‌آموزی اقدام‌نمایند.

تبصره 7 ـ هشتم آبان ماه‌، سالروز شهادت اسوه دانش‌آموزان انقلاب اسلامی‌، دانش‌آموز بسیجی‌، شهید محمد حسین‌فهمیده به عنوان روز بسیج دانش آموزی تعیین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل‌نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یک ‌هزار و سیصد و هفتاد و پنچ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است‌.

مقررات سپاه

فصل دوم ـ ورود به خدمت

بخش اول ـ تعاریف‌

ماده 4 ـ استخدام درسپاه عبارت است از گزینش افراد واجد صلاحیت برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل ‌پیش ‌بینی شده در این قانون‌.

ماده 5 ـ مشاغل سپاه‌ ، ستاد کل و وزارت از نظر ماهیت شغل‌ ، به سه گروه تقسیم می‌شوند: شغل نظامی‌ ، شغل کارمندی و شغل مشترک‌.

تبصره 1 ـ مشاغل فرماندهی‌ ، مدیریت‌های سطوح بالای سپاه و سایر مشاغلی که نیاز به دانش و مهارت نظامی داشته یا درارتباط مستقیم با ماموریت ‌های نظامی سپاه باشند از مشاغل نظامی محسوب می‌شوند.

تبصره 2 ـ غیر از مشاغل موضوع تبصره 1 این ماده‌ ، مدیریت سایر رده‌های سپاه و سایر مشاغلی که باپشتیبانی‌های مستقیم‌و نیز غیرمستقیم ماموریت‌های نظامی سپاه ارتباط دارند از مشاغل مشترک می‌باشند.

تبصره 3 ـ مشاغل نظامی‌ ، کارمندی‌ ، و مشترک با رعایت مفاد این قانون در جداول سازمان مشخص می‌شود.

ماده 6 ـ پرسنل سپاه کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج دراین قانون و یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت‌پذیرفته می‌شوند و عبارتند از:

الف ـ کادر ثابت‌.

ب ـ وظیفه‌.

ج ـ پیمانی‌.

د ـ بسیجی‌.

ماده 7 ـ کادر ثابت به پرسنلی اطلاق می‌گردد که برای انجام خدمت مستمر در سپاه استخدام می‌شوند و عبارتند از:

الف ـ پاسداران رسمی‌(نظامیان‌)

ب ـ کارمندان‌.

ج ـ محصلین‌.

ماده 8 ـ پاسداران رسمی به پرسنلی اطلاق می‌گردد که برای جهاد در راه خدا و پاسداری و دفاع مسلحانه از انقلاب اسلامی‌و دستاوردهای آن و نظام جمهوری اسلامی ایران به استخدام سپاه درآمده و پس از طی دوره‌های آموزشی لازم به یکی ازدرجات پیش‌بینی شده در این قانون نایل و از لباس و علایم نظامی استفاده می‌نمایند.

ماده 9 ـ کارمندان پرسنلی هستند که بر اساس مدارج تحصیلی و یا مهارت تجربی و تخصصی استخدام شده و بدون استفاده‌از لباس و علایم نظامی‌ ، به یکی از رتبه‌های پیش‌بینی شده در این قانون نایل می‌شوند.

ماده 10 ـ محصلین پرسنلی هستند که به منظور خدمت در کادر ثابت به عنوان پاسدار رسمی یا کارمند استخدام و قبل ازانتصاب در یکی از مشاغل مندرج در این قانون در یکی از مراکز آموزشی سپاه‌ ، یا سایر موسسات آموزشی به هزینه سپاه‌مشغول تحصیل می‌باشند.

ماده 11 ـ پرسنل وظیفه کسانی هستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در یکی از دوره‌های ضرورت‌ ، احتیاط یا ذخیره‌مشغول خدمت می‌باشند.

ماده 12 ـ پرسنل پیمانی به کسانی اطلاق می‌گردد که خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمندی برابر مقررات مندرج‌دراین قانون انجام می‌دهند.

ماده 13 ـ پرسنل بسیجی به افرادی اطلاق می‌شود که جهت تحقق ارتش بیست میلیونی تحت پوشش سپاه درمی آیند وعبارتند از:

الف ـ بسیجی عادی‌: عموم اقشار معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی هستند که پس ازگذراندن دوره ‌آموزش عمومی به خدمت ارتش بیست میلیونی درآمده و سازماندهی می‌شوند.

ب ـ بسیجی فعال‌: آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند که واجد شرایط لازم بوده و پس از گذراندن دوره‌های‌آموزشی‌ ، سازماندهی شده و ضمن شرکت در برنامه‌های حفظ انسجام درانجام ماموریت‌های محوله با سپاه همکاری‌می‌کنند.

ج ـ بسیجی ویژه (پاسدار افتخاری‌): پرسنلی هستند که صلاحیت‌های یک پاسدار را دارا می‌باشند و پس از گذراندن‌آموزش‌های مطروحه دراین قانون سازماندهی گردیده و متعهد می‌گردند تا به هنگام نیاز به طور تمام وقت دراختیار سپاه قرارگیرند.

ماده 14 ـ سپاه می‌تواند از پرسنل رسمی وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح باکسب موافقت سازمان مربوطه به تناسب در وظایف مورد نیاز بر طبق آیین نامه ‌ای که توسط ستاد کل سپاه با همکاری وزارت‌تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد به صورت مأمور و یا انتقال استفاده نماید.

تبصره ـ انتقال یا مأمور به خدمت نمودن اینگونه پرسنل در زمان جنگ و بحران‌ ، تابع ضوابط خاصی است که توسط ستادکل سپاه با همکاری وزارت و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.

ماده 15 ـ افراد خرید خدمت سپاه‌ ، ستاد کل و وزارت دفاع به کسانی اطلاق می‌شود که بر طبق مقررات مربوط خدمت‌مشخصی را برابر قرارداد تنظیمی انجام می‌دهند.

مقررات نیروی انتظامی

فصل دوم ـ شرایط عمومی استخدام و طبقه‌بندی

بخش اول ـ تعاریف‌:

ماده 4 ـ استخدام در نیروی انتظامی عبارت است از پذیرفتن شخص واجد شرایط برای انجام خدمت در یکی از مشاغل پیش‌بینی شده در این قانون‌.

ماده 5 ـ شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسؤولیتها و اختیارات مرتبط و مستمر که به عنوان کار واحد برای یک فرد درنظر گرفته می‌شود.

ماده 6 ـ مشاغل نیروی انتظامی به سه گروه تقسیم می‌شود:
الف ـ شغل انتظامی ـ عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای کارکنان انتظامی پیش‌بینی شده است‌. مشاغل فرماندهی جزو مشاغل انتظامی محسوب می‌گردد.

ب ـ شغل کارمندی ـ عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای کارمندان پیش‌بینی شده است‌.

ج ـ شغل مشترک ـ عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان با این عنوان تعیین شده و منحصر به کارکنان انتظامی یا کارمندان نبوده و قابل تخصیص به هر دو می‌باشد.

تبصره 1 ـ در مشاغل مشترک شرایط احراز شغل باید به نحوی تعیین گردد که شایسته‌ترین کارکنان اعم از انتظامی و کارمند منصوب گردند.

تبصره 2 ـ مشاغل انتظامی‌، کارمندی و مشترک با رعایت مفاد این قانون در قالب محلهای سازمانی در جداول سازمان مشخص میشود.

ماده 7 ـ رشته شغلی عبارت است از مجموعه مشاغلی که به لحاظ نزدیکی و سنخیت از نظر اطلاعات و دانستنی‌های علمی دارای محتوای مشترک باشند.

ماده 8 ـ رسته عبارت است از مجموعه رشته‌های شغلی که از نظر تخصص یا نوع کار یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیک داشته باشند.

ماده 9 ـ کارکنان نیروی انتظامی کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته می‌شوند و عبارتند از:

الف ـ پایور ب ـ پیمانی ج ـ وظیفه

ماده 10 ـ کارکنان پایور به کسانی اطلاق می‌گردد که برای انجام خدمت مستمر در نیروی انتظامی استخدام می‌شوند و عبارتند از:

الف ـ پایور انتظامی ب ـ پایور کارمند ج ـ پایور محصل

ماده 11 ـ پایوران انتظامی کارکنانی هستند که پس از طی آموزشهای لازم به یکی از درجات پیش‌بینی شده در این قانون نائل و از لباس و علائم انتظامی استفاده می‌نمایند.

ماده 12 ـ پایوران کارمند کارکنانی هستند که براساس مدارج تحصیلی و یا مهارت تجربی و تخصصی استخدام و بدون استفاده از لباس‌، درجات و علائم انتظامی به یکی از رتبه‌های پیش‌بینی شده در این قانون نائل می‌شوند.

ماده 13 ـ پایوران محصل کارکنانی هستند که به منظور خدمت استخدام و قبل از انتصاب در یکی از مشاغل مندرج در این قانون در یکی از مراکز آموزشی نیروی انتظامی یا سایر مؤسسات آموزشی به هزینه نیروی انتظامی مشغول تحصیل می‌باشند.

ماده 14 ـ کارکنان پیمانی به کسانی اطلاق می‌گردد که خدمت پیمانی را به صورت انتظامی یا کارمندی برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می‌دهند.

ماده 15 ـ کارکنان وظیفه کسانی هستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در یکی از دوره‌های ضرورت‌، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت می‌باشند.