Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

صادرات کالا

در آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي صادرات به دو دسته تقسيم شده است .
1- صادرات قطعي
2- صادرات موقت
صادرات قطعي عبارت است از كالائي كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده مي شود و صادرات موقت به صدور كالا به خارج از كشور براي انجام منظورهاي موقتي ( مثلا تعمير يا تكميل كالا ، شركت در نمايشگاه ) و برگشت آن به كشور گفته مي شود .

آنچه در اين مقوله مد نظر است صادرات قطعي است .

اسناد و مدارك لازم جهت صادرات :
1- اخذ كارت بازرگاني معتبر به نام صادر كننده
2- اخذ مجوز صدور ( در صورتيكه براي صدور كالاي مورد نظر ،توسط وزات بازرگاني موافقت كلي اعلام نشد باشد .
3- اخذگواهي بهداشت و قرنطينه ( دامي ، نباتي – حسب مورد )
4- گواهي استاندارد ( در صورتيكه كالا مشمول مقررات اجباري استاندارد صادراتي باشد) .
5- گواهي انرژي اتمي ( حسب مورد ) كه به اين مجوزها گواهي هاي مرسوم نيز گفته مي شود .
6- تهيه صورت عدل بندي Packing List ( در صورتيكه كالا گوناگون باشد )
7- شناسنامه فرش ( فقط براي فرش دستباف )
مجوزهاي صادرات :
كالاهاي صادراتي بر حسب مجوز صدور به سه گروه تقسيم مي شوند .
1- كالاي مجاز :
كالائي است كه صدور آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد . منظور از ( ضوابط ) آن دسته ترتيباتي است كه رعايت آن براي صادرات پاره اي از كالاها قانوناً ضروري است مانند ضوابط استاندارد ، گواهي بهداشت انساني ، دامي ، نباتي
2- كالاي مشروط :
كالائي است كه صدور آن با كسب مجوز امكان پذير است . پس از اعلام نظر موافق وزارتخانه هاي ذيربط كه اصطلاحاً ( موافقت كلي ) ناميده مي شود ، و پس از ابلاغ آن به گمرك توسط وزارت بازرگاني براي صدور كالاهاي موضوع موافقت كلي ، نيازي به مراجعه متقاضي به وزارتخانه يا سازمان مربوط و اخذ مجوز موردي نخواهد بود .
3- كالاهاي ممنوع الصدور
كالائي است كه صدور آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خريد و فروش يامصرف ) و يا به موجب قانون ممنوع گردد. دولت مي تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.
گواهي هاي مرسوم
گواهي بهداشت نباتي
طبق ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات ، فرآورده هاي نباتي كه از ايران به كشورهاي خارج صادر مي شود بوسيله كارشناسان قرنطينه معاينه و درصورت سلامت كالا گواهي بهداشت نباتي صادر مي شود .
و در صورت عدم تقاضاي خريدار اين كار انجام نمي گردد .
گواهي بهداشت دامي (گواهي سازمان دامپزشكي )
طبق ماده 7 قانون دامپزشكي كشور مصوب سال 1350 ورود و صدور هر نوع دام زنده – تخم مرغ نطفه دار – اسپرم دام – فرآورده هاي خام دامي – داروها ، واكسن ها ، سرم ها و مواد بيولوژيكي ، مواد ضد عفوني ، سموم دام پزشكي ، مواد غذايي متراكم ، مكمل غذاي دام و داروهائي كه براي ساختن مواد نامبرده موردنياز است بايد با موافقت وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان دامپزشكي كشور ) صورت گيرد .
گواهي استاندارد
در صورتيكه براي صادرات كالاهائي مقررات استاندارد اجباري وضع شده باشد اخذگواهي استاندارد ازموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ارائه آن به گمرك ضروري است .
گواهي انرژي اتمي
در مواردي كه كالاي صادراتي مواد غذايي يا انواع قراضه هاي فلزات و ... باشد ارائه گواهي سازمان انرژي اتمي كشور ضروري است .
صورت عدل بندي
در مواردي كه كالاهاي وارده بيش از يك بسته و محتويات بسته ها گوناگون و متنوع باشد ، ارايه يك فهرست كه محتويات هر بسته ( خالص و با ظرف ) نشان دهد ، ضروري است .
ساير اسناد مورد نياز براي صادرات
اسنادي كه در ذيل نامبرده مي شود براي ارائه به گمرك ايران الزامي نيست لكن ممكن است توسط كشور مقصد يا خريدار خارجي مطالبه شو د .
1- گواهي مبدا :
براي دريافت گواهي مبدا با در دست داشتن فتوكپي اظهار نامه گمركي و بارنامه كالا به اتاق هاي بازرگاني وصنايع و معادن مراجعه شود.
2- كارنه تير :
كار نه تير دفتر چه اي است كه براي عبور كالا بوسيله كاميون از كشورهاي عضو ، بدون بازرسي دقيق و بدون تامين و دريافت حقوق و عوارض گمركي صادر مي شود .
3- سياهه خريد :
سياهه خريد (Invoice ) يا فاكتور صورتحسابي است كه درآن تاريخ ، نام و نشاني خريدار و فروشنده ، شماره سفارش يا قرارداد ، تعداد يامقدار ويا شرح كالا ، قيمت واحد ، قيمت كل ،نوع قرارداد وتعرفه گمركي كالا ذكر شده است .
4- بارنامه حمل :
بطور كلي بارنامه سند اصلي انتقال مالكيت كالا از فروشنده به خريدار است و داراي انواع مختلف مي باشد مانند بارنامه هوايي – بارنامه دريايي – بارنامه راه آهن - بارنامه سراسري بارنامه زميني ( كاميون )
5- گواهي بازرسي :
سندي است كه توسط يكي از شركتهاي بازرسي كننده بين المللي صادر و به موجب آن تاييد مي گردد كه كالاي حمل شده با كالاي ثبت سفارش شده يكسان است .
مراحل صادرات
1- بازاريابي
2- كسب مجوز صدور
3- تعيين قيمت صادراتي توسط كميسيون نرخ گذاري
4- صدور پروفرما
5- تهيه ، تدار ك و بسته بندي
6- دريافت گواهي بازرسي كالا
7- صدور فاكتور و اخذ گواهي مبدا
8- عقد قرارداد حمل و بيمه
9- اظهار كالابه گمرك
10- ارسال كالا
11- دريافت واريز نامه يا گواهي صدور
بازار يابي
بازاريابي مهمترين قدم در صادرات است ، شناخت بازارهاي خارجي وراههاي نفوذ به آن ، شناخت هسته هاي قدرت ، شناخت رقبا در كشور هدف از مهمترين قسمتهاست كه نيازمند داشتن اطلاعات از كيفيت كالا ، قيمت وميزان مصرف در بازار خريدار است .
راههاي كسب اطلاعات به منظور ايجاد در ارتباط با خريداران از طرق ذيل امكان پذير مي باشد .
الف- مذاكره مستقيم با خريداران ب – استفاده از اطلاعات و آمارهاي رسمي
ج- شركت در نمايشگاه هاي بين المللي د - مراجعه به سوابق قبلي معاملات
ه – تماس با نمايندگيهاي ايران و سفارتخانه ها و- استعلام از موسسات بين المللي ومراكز ارتباط
لازم به ذكر است كه با پيشرفت تكنولوژي امكان دسترسي به اطلاعات از طريق سايت هاي اينترنتي سريعترين راه ممكن مي باشد .
از مسائل قابل اهميت درصادرات تبليغات است كه بايد متناسب با اخلاقيات ، فرهنگ مصرف خريداران كالا و كشور هدف باشد در غير اينصورت ممكن است تبليغات بازتاب منفي در پي داشته باشد .
كسب مجوز صدور
اين مرحله در قسمت اسناد مورد نياز جهت صادرات توضيح داده شد .
تعيين قيمت صادراتي « كميسيون نرخ گذاري »
در حال حاضر صادر كننده ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات كه توسط كميسيون فوق تعيين گرديده است نمي باشد .
صدور پروفرما
در مواقعي كه فروش كالا به طرف مقابل از طريق گشايش اعتبارات اسنادي انجام شود اين مرحله ضروري است و هر پروفرما حاوي مشخصات ذيل است .
* نام فروشنده ، نشاني ، تلفن ، فاكس و تلفكس
*شماره و تاريخ صدور پروفرما
*نام خريدار ونشاني
*نام و مشخصات فني كالا
*مقدار ( QUANTITY)
*ارزش واحد كالا - ارزش كل كالا ( UNIT PRICE – TOTAL PRICE )
*شرايط پرداخت ( PAYMENT CONDITON )
*مبداء حمل ( PLACE OF LOADING )
*شرايط حمل و تحويل
*مدت اعتبار قيمت پروفرما ( VALIDITY)
*ساير شرايط « كشور توليد كننده » ( ORGIN COMMODITY)
تهيه و تدارك و بسته بندي
در اين مرحله صادر كننده موظف است كالا را تهيه و طي زمان بندي توافق شده و با توجه به شرايط حاصله آماده نمايد . صادر كننده بايد كالا را مطابق شرايط وويژگيهاي خواسته شده توسط خريدار كه مورد توافق قرار گرفته تهيه و براي آن بسته بندي مناسب مهيا نمايد . بسته بندي بايد متناسب بانوع كالا ، نوع حمل و شرايط عرضه بازار مصرف باشد تا ضمن جلوگيري از ايجادخسارت و ضايعات هنگام حمل و نقل ، جاذبه لازم را در خريدار به وجود آورد.
دريافت گواهي بازرسي كالا
معمولا مورددرخواست خريدار كالا مي باشد يعني كالا بايستي بصورتي كه خريدار مي خواهد ارسال شود كه در اين صورت موسسه اي به توافق طرفين اين بازرسي را انجام خواهد داد ، در مواقعي كه كالا بصورت اماني ارسال مي گردد خريدار در محل ، كالا را رويت و سپس معامله انجام مي شود .
صدور فاكتور و اخذ گواهي مبداء
در اين مرحله صادر كننده بايد فاكتور فروش كالاي خود رامطابق شرايط پروفرما ، صادر و به تائيد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن برساند .
عقد قرارداد حمل و بيمه
در يك قرار داد فروش بين المللي كالا ، وارد كننده و صادر كننده هر دو طرف خواستار عقد قراردادي هستند كه رضايت طرفين را در برداشته و قرارداد منعقده به بهترين نحو اجرا شود ارسال كالا از يك كشور به كشور ديگر به عنوان بخشي از معامله تجاري مي تواند با خطرهايي همراه شود اگر كالا خسارت ديده و يا از بين رود يا تحويل وپرداخت قيمت بنا به دلايلي انجام نشود ، رابطه بين طرفين قرارداد با مشكل روبرو شده و نهايت راهي جر اقامه دعوي وجودنخواهد داشت جهت رفع مشكل فوق و راهنمايي صادر كنندگان اتاق بازرگاني بين المللي مجموعه اي استاندارد در موردتعهدات فروشنده وخريدار به منظور تنظيم قراردادهاي فروش بين الملي كالا و تعيين مسئوليتهاي هر يك از طرفين ، اينكوترمز ( اصطلاحات بازرگاني بين المللي ) را تدوين نموده است به دليل اهميت شناخت اينكوترمز براي صادركنندگان ( همچنين وارد كنندگان ) خلاصه اي از اين اصطلاحات به شرح ذيل ارائه ميگردد :
تحويل كالا در محل كار Ex Works ) EXW )
در اين روش تحويل كالا ، فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه آن رادر محل كار خود ( يعني كارگاه ، كارخانه ، انبار وغيره ) به صورتي كه براي صدور ترخيص نشده ودروسيله نقليه دريافت كننده كالا بارگيري نشده است ، دراختيار خريدار قرار مي دهد . بنابراين اصطلاح مزبور مبين حداقل تعهد براي فروشنده است و خريدار بايد تمام هزينه هاي حمل كالا وخطرهاي متوجه آن را درجريان تحويل گرفتن كالا از محل كار فروشنده ، تقبل نمايد .
تحويل كالا در كنار كشتي Free Along Side Ship ) FAS )
فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه كالا دربندر بارگيري تعيين شده ، در كنار كشتي قرار گيرد و خريدار ازاين لحظه به بعد بايد كليه مخارج كالا و خطرهاي ازميان رفتن يا آسيب ديدن آن را به عهده گيرد .
تحويل كالا درمحل مقرر به حمل كننده Free Carrier ) FCA )
اين اصطلاح بدين معنا است كه فروشنده تحويل كالا راهنگامي به انحام مي رساند كه آن را پس از ترخيص براي صدور ، درمحل مقرر دراختيار حمل كننده تعيين شده از طرف خريدار ، قرار دهد . بايد متذكر شد كه محل انتخاب شده براي تحويل ، بر تعهد بارگيري وتخليه كالا در اين محل تاثير دارد . اگر تحويل در محل كار فروشنده انجام پذيرد ، فروشنده مسئوليت بارگيري را به عهده دارد و چنانچه بارگيري در محل ديگري صورت گيرد فروشنده مسئول تخليه نيست .
تحويل كالا روي عرشه كشتي Free On Board ) FOB )
تحويل كالا زماني صورت مي پذيرد كه كالا دربندر بارگيري تعيين شده ، از لبه كشتي عبور كند به عبارتي خريدار از اين لحظه به بعد كليه مخارج كالا وخطرهاي از ميان رفتن يا آسيب ديدن آن راتقبل كند. اصطلاح FOB مستلزم آن است كه فروشنده كالا راجهت صدورترخيص كند. اين اصطلاح فقط براي حمل و نقل از طريق دريا يا آبراهه هاي داخلي كاربرد دارد. اگر طرفين قصد تحويل كالا ياعبور آن از لبه كشتي راندارند ، بايد از اصطلاح « تحويل كالا در محل مقرر به حمل كننده » ( FCA) استفاده نمايند .
تحويل كالا درمرز Delivered At Frontier ) DAF )
اين اصطلاح بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه آن را پس از ترخيص براي صدور ، ونه براي ورود ، روي وسيله نقليه آورنده كالا ، به صورت تخليه نشده ، درنقطه ومحل تعيين شده درمرز – اما قبل از مرزگمركي كشور مجاور- در اختيار قرار دهد . واژه مرز مي تواند براي هر مرزي ، از جمله مرز كشور صادر كننده به كار رود . بنابراين تعيين مرز موردنظر باذكر نام نقطه ومحل دراصطلاح فوق حائز اهميت مي باشد .
تحويل كالا روي عرشه كشتي دربندرمقصد Delivered ExShip ) DES )
فروشنده زماني تحويل كالا را به انجام مي رساند كه آن را در بندر مقصدتعيين شده ،روي عرشه كشتي قبل ار ترخيص براي ورود دراختيار خريدار قرار دهد .
فروشنده بايدكليه هزينه ها و خطرهاي حمل كالا را تا بندر مقصد تعيين شده و قبل از تخليه تقبل كند .
تحويل كالا روي اسكله دربندرمقصد Delivered Ex Quay ) DEQ )
تحويل كالا هنگامي به انجام مي رسد كه فروشنده آن رادر بندر مقصدتعيين شده روي اسكله ( بارانداز ) قبل ازترخيص براي ورود دراختيار خريدار قرار دهد . فروشنده بايد مسئوليت هزينه ها و خطرهاي حمل كالا به بندر مقصدمقرر راتقبل وكالا را روي اسكله ( بار انداز ) تخليه كند. اصطلاح DEQ ايجاب مي كند كه خريدار كالا را جهت ورود ترخيص ومخارج كليه تشريفات و همينطور حقوق وعوارض ، مالياتها و ساير هزينه هاي متعلق به ورود را پرداخت كند .
تحويل كالا درمحل مقرر درمقصد با ترخيص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركي Delivered Duty Paid ( DDP) اين اصطلاح بدين معناست كه فروشنده كالا را پس از ترخيص براي ورود و به صورتيكه از وسيله نقليه آورنده كالا تخليه نشده است ، در محل مقرر در مقصد ، به خريدار تحويل مي دهد . فروشنده بايد مسئوليت كليه خطرهاي متوجه كالا وهزينه هاي آن تا اين محل ، از جمله هرگونه حقوق و عوارض ( اين واژه شامل مسئوليت و قبول خطرهاي انجام تشريفات گمركي و پرداخت هزينه هاي اين تشريفات ، حقوق و عوارض گمركي ، مالياتها و ديگر مخارج مي شود ) متعلق به ورود كالا به كشور مقصد را ، در صورت اقتضاء تقبل كند .
تحويل كالا درمحل مقرر درمقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي Delivered DutyUnpaid ) DDU )
دراين روش تحويل كالا ، فروشنده كالا را قبل از ترخيص براي ورود و به صورتي كه از وسيله نقليه آورنده كالا تخليه نشده است ، در محل مقرر در مقصدبه خريدار تحويل مي دهد . فروشنده بايد مسئوليت خطرهاي متوجه كالا وهزينه هاي آن تااين محل ، غير از حقوق و عوارض( اين واژه شامل مسئوليت وقبول خطرهاي انجام تشريفات گمــــركي وپرداخت هزينه هاي اين تشريفات ، حقوق وعوارض گمركي ، مالياتها و ديگر مخارج مي شود ) متعلق به ورود كالا به كشور مقصدرادر صورت اقتضاء ، تقبل كند . اين حقوق وعوارض وهمچنين هر گونه هزينه و خطرهاي ناشي از قصور خريدار در ترخيص به موقع كالا جهت ورود به عهده وي خواهد بود.
پرداخت كرايه حمل كالا تامقصد Carriage Paid to ) CPT )
بدين معناست كه فروشنده كالا را به حمل كننده اي كه خود تعيين كرده است تحويل مي دهد بعلاوه بايد هزينه لازم جهت حمل كالا تا مقصد مقرر را بپردازد .
بعبارتي خريدار مسئوليت كليه خطرهاي متوجه كالا و هرگونه هزينه هاي ديگر آن پس از تحويل راتقبل مي كند . CPT ايجاب مي كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص نمايد .
پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تامقصد Carriage And Insurance Paid to ) CIP )
در اين نوع قرارداد حمل ، فروشنده كالا را به حمل كننده اي كه خود تعيين كرده است تحويل مي دهد ، بعلاوه بايد هزينه لازم جهت حمل تا مقصد مقرر را بپردازد . فروشنده همچنين بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا در جريان حمل و نقل كه مسئوليت آن به عهده خريدار است راتحت پوشش قرار دهد . در نتيجه فروشنده بايد قرارداد بيمه را منعقد و حق بيمه را پرداخت نمايد .
قيمت كالا و كرايه تا بند رمقصد Cost And Freight ) CFR )
اين اصطلاح بيانگر آن است كه فروشنده تحويل كالا راهنگامي به انجام مي رساند كه كالا در بندر بارگيري ، از لبه كشتي عبور كند . فروشنده بايد هزينه ها وكرايه لازم جهت حمل كالا تا بندرمقصد مقرر را بپردازد اما مسئوليت خطر ازميان رفتن يا اسيب ديدن كالا و همچنين هر گونه هزينه اضافي ناشي از حوادثي كه پس از تحويل روي مي دهند ار فروشنده به خريدار منتقل شود . اصطلاح CFR ايجاب مي كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص كند و فقط براي حمل و نقل از طريق دريا يا آبراهه هاي داخلي كاربرد دارد .
قيمت كالا بيمه و كرايه تا بندر مقصد Cost Insurance And Freight ) CIF )
اين اصطلاح بدين معني است كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه كالا در بارگيري از لبه كشتي عبور كند . فروشنده بايد هزينه ها و كرايه لازم جهت حمل كالا تا بندر مقصد را بپردازد ، امامسئوليت خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا و همچنين هر گونه هزينه اضافي ناشي از حوادثي كه پس از تحويل روي مي دهند ، از فروشنده به خريدار منتقل مي شود .
فروشنده بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا درجريان حمل و نقل ، كه مسئوليت آن به عهده خريدار است ، راتحت پوشش بيمه دريايي قرار دهد. بعبارتي فروشنده بيمه رامنعقد و حق بيمه را پرداخت ميكند البته فروشنده تنها ملزم به تهيه حداقل پوشش بيمه مي باشد .
اظهار كالا به گمرك
صاد ركننده كالا با در دست داشتن مدرك مثبته ( از قبيل كارت بازرگاني ، مجوزهاي صدور و ...) به گمرك مراجعه نموده و اظهار نامه صادراتي راتنظيم مي نمايد اظهارنامه مي تواندتوسط صاحب كالا و ياوكيل صاحب كالا تنظيم شود برخي از مندرجات اظهار نامه بدين شرح مي باشد .
- نام و نشاني صادر كنندگان
- نام و نشاني حق العمل كار ( اظهار كننده )
- شماره اجازه صدور
- نام كشور مبداء
- نام كشور مقصدنهايي كالا ( كشور خريدار كالا )
پس ازتكميل اظهار نامه صادراتي ، اظهار نامه و مدارك ضميمه آن در دايره تطبيق اسناد گمرك به لحاظ كنترل صلاحيت صادركننده يا اظهار كننده و صحت اسناد و مدارك و مندرجات اظهار نامه مورد بررسي قرار مي گيرد .
ارسال كالا
پس از بررسي و تطبيق مشخصات محموله با اظهار نامه و تطبيق محتويات بسته با اظهار نامه توسط ارزيابان گمرك و پرداخت هزينه هاي گمركي ( از قبيل انبار داري ، باربري ، هزينه بندري و.. ) كالا بر اساس نوع قرارداد حمل كه با خريدار عقدگرديده است قابل ارسال خواهد بود .
دريافت واريزنامه يا گواهي صدور
پس از بررسي ارسال كالا شركت حمل ، اظهارنامه ئ كالاي خروجي را ممهور به مهر خروج گمرك نموده و به صادركننده عودت ميدهد .

واردات کالا

انجام تشريفات ترخيص كالاهاي وارداتي و همچنين صدور كالا از كشور براساس قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي آن منوط به تنظيم اظهار نامه گمركي و تسليم آن به گمرك مي‌باشد. اظهار كننده موظف است اسناد لازم را از قبيل سياهه خريد، گواهي مبدأ، اسناد بانكي و ساير مجوزهاي مورد نياز كه مقررات و قوانين مربوطه تعيين نموده است به اظهارنامه منضم نمايد.
براساس قانون مقررات صادرات و واردات كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم گرديده است:

1- كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
2- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوزهاي مربوطه امكان‌پذير مي‌شود.
3- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون ممنوع مي‌باشد.
كالايي كه براي ورود يا صدور آن اظهارنامه گمركي تسليم گمرك گرديده است، به لحاظ انطباق با مندرجات اظهارنامه و اسناد و مدارك و قوانين مربوطه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. و چنانچه مغايرتي وجود نداشته باشد نسبت به صدور پروانه گمركي و ترخيص آن اقدام مي‌گردد.
تشريفات گمركي صدور برخي كالاهاي خاص منحصراً در گمركات ذيل انجام مي گيرد:
� فرش در گمركات غرب تهران، مهرآباد، كرمان، شيراز، كرمانشاه و مشهد
� پسته در گمركات كرمان، غرب تهران و مهرآباد
� زعفران در گمركات مشهد و مهرآباد
� پوست و روده و سالامبور در گمرك جنوب تهران

دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني خارجي
صدور،‌اصلاحيه ، تمديد و ابطال ثبت سفارش
الف:‌انواع روشهاي واردات كالا از طريق ثبت سفارش
1- واردات از محل سهميه هاي ارزي مصوب جهت گشايش اعتبار اسنادي در بانك
(پس از تخصيص ارز توسط سازمان تخصيص دهنده ارز در قسمت مرتبط اوراق)
2- واردات كالا با ارز آزاد جهت گشايش اعتبار اسنادي در بانك.
3- واردات در مقابل صادرات با ارائه پروانه صادراتي بنام شخص صادركننده (غيرقابل واگذاري)
4- واردات در مقابل صادرات به كشورهاي آسياي ميانه و آفريقا با ارائه پروانه صادراتي بنام صادركننده يا بنام ديگري با واگذاري رسمي از طريق دفاتر اسناد رسمي
(حق واگذاري به غير براي يكبار است.)
5- واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل سرمايه گذاري خارجي پس از تاييد سازمان سرمايه گذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي .
6- واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده (بند 9 ماده 38).
7- واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات كميسيون 4 نفره مستقر در وزارت بازرگاني.
توضيح :‌ جهت واردات و ترخيص كالاهاي ثبت سفارش شده از محل بند 4 الي 7 اين بند گشايش اعتبار اسنادي از طريق بانك الزامي نيست.
ب : مدارك مورد نياز براي ثبت سفارش كالا
- كارت بازرگاني معتبر
- كارت عضويت وزارت بازرگاني (ثبت نام)
- اوراق ثبت سفارش 5 برگي تايپ و امضاء شده توسط متقاضي بدون قلم خوردگي و لاك گرفتگي (جهت واردات در مقابل صادرات و بدون انتقال ارز، اوراق ثبت سفارش در 3 برگ كافي است)
- اخذ مجوزهاي قانوني لازم براساس مندرجات ذيل يادداشت هاي فصل تعرفه مربوط در كتاب مقررات صادرات و واردات و ساير مصوبات و دستورالعملهاي ابلاغ شده از قبيل (مجوز وزارت بهداشت – جاد كشاورزي، انرژي اتمي و ....)
- اصل پروفرما + كپي آن
درج شرايط ذيل در پروفرما ضروري است:
- نام و آدرس كامل خريدار(شماره تلفن و فاكس)
- نام و آدرس كامل فروشنده (شماره تلفن و فاكس)
- مشخصات كامل كالا
- قيمت واحد كالا – قيمت فوب (FOB) – مبلغ كرايه حمل
- مقدار ، وزن ، تعداد و نوع بسته بندي كالا
- نام كشور ذينفع (فروشنده)‌ و نام كشور توليد كننده كال
ا - نام كشور مبداء حمل ، محل بارگيري ، وسيله حمل و مدت حمل
- نام از مورد معامله و نحوه پرداخت وجه كالا
- نام مرز ورودي و گمرك مقصد
- شماره و تاريخ صدور پروفرما و امضاء آن بهمراه تاريخ انقضاء
- درج شماره استاندارد يكي از استانداردهاي مورد قبول موسسه استاندارد ايران و اعلام انطباق كالا با استاندارد ايران و اعلام انطباق كالا با استاندارد مذكور در مواردي كه كالا مشمول فهرست استانداردهاي وارداتي اعلام شده مي باشد.
- ارائه ترجمه رسمي پروفرما هاي غير از زبان فارسي و انگليسي
- ارائه كاتالوگ جهت ماشين آلات و بعضي از كالاهاي مصرفي كه مشخصات كالا در پروفرما گويا نباشد و بروشور يا آناليز براي بعضي كالاهاي شيميائي.
- اعلام فروشنده مبني بر ارسال شماره سريال برخي لوازم خانگي بهمراه اسناد حمل
- رعايت بند 2 و 3 ماده 42 در مورد اقلامي كه بصورت مستعمل وارد مي شود و درج مستعمل در پروفرما
ج) دستورالعمل اصلاحيه ثبت سفارشات
1) در مواردي كه گشايش اعتبار اسنادي صورت پذيرفته باشد.
1-1-5 برگ اصلاحيه + نامه بانك به انضمام كپي ثبت سفارش و پروفرماي قبلي كه توسط بانك برابر اصل شده باشد.
2-1-در صورتيكه اصلاحيه از محل ارز تخصيصي باشد اخذ مجوز سازمان مربوطه با توجه به مورد ضروري است.
2) در موارديكه به بانك عامل ارايه نگرديده است برابر دستورالعمل و با توجه به مورد اصلاحيه توسط پذيرش راهنمائي لازم بعمل خواهد آمد.
د) دستورالعمل تمديد ثبت سفارشات
1- تكميل فرم درخواست تمديد ثبت سفارش
2- ارايه اصل به انضمام يك سري كپي اوراق ثبت سفارشات و پروفرما.
ه: دستورالعمل ابطال ثبت سفارشات
1- ارايه در خواست متقاضي مبني بر ابطال ثبت سفارش
2- ارايه اصل اوراق ثبت سفارش و پروفرما و ضمائم مربوطه
((نحوه گردش كار اجرايي))
1- عضويت (ثبت نام)
- تكميل فرم ثبت نام
- ارايه مدارك براساس نيازهاي ذكر شده در ظهر فرم
- دريافت مدارك توسط مسئول عضويت
- رسيدگي و انطباق اصل اسناد با تصاوير مربوطه و فرم تكميل شده و اعاده آن به متقاضي
- صدور كارت عضويت
- تحويل كارت به متقاضي
2- پذيرش - اخذ اسناد ثبت سفارش و كنترل مدارك
- احراز هويت طبق كارت ثبت نام (عضويت)
- انطباق اسناد و مقررات به صورت مقدماتي
- بررسي مجوزهاي ماخوزه طبق شرايط ورود كالا
- ارايه رسيد به متقاضي و درج شماره در اسناد اخذ شده
- ثبت مشخصات در دفاتر
- ارجاع اسناد به بخش كارشناسي
3- كارشناسي
- بررسي شرايط ورود كالا هاي مورد تقاضا
- انطباق مدارك ارايه شده با دستورالعملهاي موجود و مقررات
- تطابق پروفرم با فرم ثبت سفارش تايپ شده
- بررسي تعرفه كالا براساس H.S
- تاييد مراتب در ظهر اوراق ثبت سفارش براي پرونده هاي كامل
- تكميل فرم نواقص براي پرونده هاي داراي نقص
4- مهر و كارمزد
- كنترل و تنظيم اسناد جهت مهر و شماره 8 رقمي
- بررسي نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه
- درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم
- محاسبه كارمزد و صدور فيش معادل مبلغ ارزش ريالي كالا
- ارجاع مدارك به قسمت تحويل
- هماهنگي لازم با حسابداري در پرداختهاي خاص
5- تحويل پرونده
1-5- مدارك كامل:
- اخذ رسيد از متقاضي
- احراز هويت (طبق كارت ثبت نام)
- ارايه فيش كارمزد به متقاضي جهت پرداخت به بانك
- اخذ فيش پرداخت شده
- تفكيك اسناد (اسنادي كه تحويل متقاضي مي شود و اسناد بايگاني)
- درج تاريخ روز در اوراق ثبت سفارش و پروفرم (داخل مهر و روي فرم)
- تحويل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و ساير اصل اسناد به متقاضي 2-5- مدارك ناقص
- اخذ رسيد از متقاضي
- احراز هويت( طبق كارت ثبت نام)
- تحويل يك برگ فرم نواقص + اصل اسناد مربوطه به متقاضي جهت رفع نقص
- اخذ مدارك رفع نقص شده
- درج تاريخ روز رفع نقص در اسناد مربوطه
- ارجاع مدارك به كارشناسي

((وظايف و نحوه كار كميسيون 4 نفره))
- به استناد اصل 127 قانون اساسي ، هيات وزيران طي مصوبه شماره 43016/ت 25705 مورخ 29/10/80 ،‌وزراي امور اقتصادي و دارايي ، صنايع و معادن ، بازرگاني و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلايم ايران را به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي شوند، تعيين نمود در مصوبه مذكور تصريح گرديد، تصميمات نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران بوده و لازم الاتباع است.
همچنين در مصوبه قيد گرديده است صورتجلسه كميسيون با رعايت ماده 19 آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور و اجرا خواهد بود.
- هيات وزيران طي مصوبه شماره 10272/ت 15785ه مورخ 22/8/1374 تصويب نمود كميسيون چهار نفره به رياست وزير بازرگاني تشكيل مي شود و دبيرخانه آن در وزارت بازرگاني مستقر مي باشد.
- اهم امور قابل رسيدگي در كميسيون مطابق دو نوع فرم و مدارك مندرج در آن جمعبندي و به كميسيون ارايه مي گردد.
فرم (1) براي كالاهايي كه به صورت بدون انتقال ارز و خارج از سيستم بانكي كشور وارد گرديده قابل استفاده است.
فرم (2) براي تمديد و قطعي نمودن پروانه هاي ورود موقت كه موعد قانوني آنها به پايان رسيده قابل استفاده است.
(( مدارك مورد نياز و مراحل صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز از محل بندهاي ماده 38 ق.م.ص))
بند 2:
*كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي ،‌ مغايرت كالاي وارداتي
مدارك مورد نياز
بخش اول – مدارك كالاي وارده:
1- اداره كارت بازرگاني متقاضي
2- درخواست كتبي متقاضي
3- تاييديه وزارتخانه توليدي ذيربط
4- كپي فاكتور + اصل
5- كپي بارنامه و قبض انبار
6- مكاتبات با فروشنده و مدارك مثبته
بخش دوم – مدارك كالاي اوليه:
1- كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش) و پروفرماي مربوطه
2- كپي فول تلكس اعتبار اسنادي يا اعلاميه فروش ارز
3- كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه
بند 3:
چنانچه خريدار موفق بر اخذ تخفيف از فروشنده خارجي شود.
بخش اول – مدارك مربوط به كالاي وارده :
1- درخواست كتبي متقاضي
2- تشخيص گمرك ايران مبني بر تاييد تخفيف
3- اصل و كپي پروفرما و يا فاكتور فروشنده
4- كپي بارنامه و قبض انبار( در صورتيكه كالا حمل گرديده باشد)
بخش دوم – مدارك مربوط به كالاي اوليه :
1- كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش ) و پروفرماي مربوطه
2- كپي فول تلكس يا اعلاميه فروش ارز
3- كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه
بند5:
كالاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران
مدارك مورد نياز
1- موافقت كتبي سازمان دولتي ذيربط
2- درخواست كتبي پيمانكار
3- تصوير قرارداد پيمانكاري معتبر
4- فاكتور كالا
5- كپي بارنامه و قبض انبار كالا
بند 7:
اجزاء قطعات ، تجهيزات لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليد كه قرارداد گارانتي دارند.
مدارك مورد نياز
بخش اول – مدارك كالاي وارده:
1- درخواست كتبي متقاضي
2- تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط
3- كپي فاكتور + اصل
4- كپي بارنامه و قبض انبار (در صورتيكه كالا حمل شده باشد)
5- تعهد قرارداد گارانتي
بخش دوم – مدارك كالاي اوليه :
1- كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش) و پروفرماي مربوطه
2- كپي فول تلكس اعتبار اسنادي يا اعلاميه فروش ارز
3- كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه و قبض انبار
بند 8:
اجزاء ، قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاههاي خارجي موجود در داخل كشور
مدارك مورد نياز:
1- درخواست كتبي متقاضي
2- ارائه گواهي از فروشنده مبني بر نماينده انحصاري بودن خدمات بعد از فروش
3- مدارك مربوط به ثبت سفارشات سال گذشته و سالجاري
4- كپي فاكتور كالا
5- كپي بارنامه يا قبض انبار
(( مدارك مورد نياز كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي))
1- تقاضاي كتبي سازمان دولتي ((با امضاء بالاترين مقام ذيربط آن سازمان))
2- درج اهدايي بودن در اسناد توسط شركت اهداء كننده
3- تائيد اسناد اهدايي توسط سفارت ج.ا.ا در كشور مبداء
4- قبض انبار
5- بارنامه